Het COM faciliteert groei voor ondernemende mensen. Het vormt een springplank voor mensen die bewust, duurzaam en sociaal ondernemen. Dit kunnen o.a. zijn:

  • start-ups
  • ZZP-ers en startende ondernemers
  • particulieren die een project willen uitwerken en opzetten
  • studenten die een project willen uitwerken en ontwikkelen
  • netwerkorganisaties in het bewuste, duurzame en sociale domein
  • organisaties die een product of dienst aanbieden op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die hun vleugels willen uitslaan en zichzelf willen ontwikkelen
  • en verder iedere ondernemend mens die zich aangesproken voelt door het concept

Het COM biedt werkruimtes en een verbindende, stimulerende en motiverende cultuur. De ondernemer huurt tijd én ruimte in een “groeicultuur” waarin men zich volledig kan richten op groei als mens en ondernemer en groei van het project of onderneming. Een werkruimte kan bestaan uit een werkplek, een praktijkruimte of een zaal.

Ondernemers en hun kernwaarden
De ondernemers die hun weg vinden naar het COM, voelen zich thuis bij de kernwaarden van het COM. Een dergelijke ondernemer is dus in de eerste plaats sociaal gericht. Dat betekent, dat de ondernemer zich bewust is van zijn plaats in de maatschappij, rekening houdt met de menselijke waarden in die maatschappij en op zijn manier vormgeeft aan een maatschappij waarin het goed toeven is voor mensen. Hij hanteert gezonde en sociale financiële doelstellingen.

De ondernemer onderneemt op een duurzame manier. Duurzaamheid omvat meer dan alleen bewust zijn van de ecologische voetstap. Het betekent onder andere ook bewust zijn dat een succesvol bedrijf een gezond economisch model nodig heeft, om zijn voortbestaan en impact op de wereld blijvend te garanderen. Duurzaamheid kijkt naar het gehele systeem op de lange termijn en kan ook vertaald worden met “groeiondersteunend”. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de bedrijfsvoering wordt ingericht.

Een ondernemer die weet hoe hij duurzaam en sociaal kan bijdragen aan de maatschappij en daar zijn keuzes op baseert, is een bewuste ondernemer. De ondernemer is zich bewust van zijn eigen potentie,  groei en uitdagingen en gaat hier proactief mee om. 

Flow Manager
De Flow Manager is verantwoordelijk voor het scheppen en in stand houden van de verbindende, stimulerende en motiverende cultuur. Binnen deze cultuur kan de ondernemer de uitdagingen van het ondernemerschap aangaan. De rol van onze Flow Manager in huis is daarmee uniek en cruciaal.

Van inspiratie naar manifestatie
Het COM faciliteert een proces van inspiratie naar manifestatie en wordt daarmee een plek waar verbinding wordt gemaakt tussen de wensen, talenten, kennis en vaardigheden van ondernemers.

Sharing is caring
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page